szukaj kursów / obozów

Matura Międzynarodowa w Szwajcarii

LEMANIA COLLEGE w LOZANNIE

 

 

Szkoła Lemania College została założona w 1908 roku, obecnie jest najważniejszym ośrodkiem edukacyjnym jednej z największych i najbardziej znanych sieci szkół prywatnych w Szwajcarii. Lemania College w Lozannie to ponad stuletnia tradycja i doświadczenie w nauczaniu młodzieży- szkoła oferuje uczniom z całego świata niepowtarzalną okazję do poznania szwajcarskiego systemu edukacji. Priorytetem szkoły jest zapewnianie wysokiego poziomu nauczania, dzięki czemu zdobyta przez uczniów wiedza będzie wykorzystywana w wielu dziedzinach życia. Lemania College to szkoła nowoczesna i wielokulturowa, mająca swój udział w rozwoju lokalnych społeczności.

 

7 powodów, dla których warto wybrać Lemania College:

1. Szkoła świadczy usługi edukacyjne od ponad 100 lat.
2. Szeroki wybór programów- od szkoły podstawowej po międzynarodową maturę.
3. Zespół profesjonalnych nauczycieli pracuje nad sukcesem każdego ucznia.
4. Elastyczność w odpowiedzi na indywidualne potrzeby uczniów.
5. Szkoła jest znana na całym świecie.
6. Kampus znajduje się zaledwie 5 minut drogi pieszo od głównego dworca kolejowego w Lozannie.
7. Uczniowie mogą otrzymać dyplomy w wielu dziedzinach nauki.

 

 

 

Tradycja szkoły

 

Od 1908 roku, Grupa Edukacyjna Lemania oferuje programy nauczania umożliwiające kontynuowanie nauki na uniwersytetach w Szwajcarii i za granicą. Tysiące absolwentów szkół z grupy Lemania zostało przyjętych na renomowane uczelnie wyższe, co pozwoliło im osiągnąć późniejszy sukces zawodowy. Każdy uczeń otrzymuje pomoc w zaplanowaniu i wyborze odpowiedniej ścieżki nauczania, pasującej do zamierzonych przez niego celów.

 

 

Wybór szkoły wyższej

 

Szkoła posiada w swojej ofercie program skierowany do uczniów planujących dalszą naukę na uniwersytecie. Program zajęć dydaktycznych w Lemania College pozwala uczniom na nieustanne zdobywanie nowych umiejętności, a co za tym idzie przygotowuje ich do podjęcia studiów na uniwersytecie. Ukończenie programu IB Diploma, który oferuje szkoła, pozwala aplikować na uczelnie na całym świecie.
Warunki przyjęcia na studia różnią się w zależności od kraju, Lemania College utrzymuje regularny kontakt z przedstawicielami uniwersytetów szwajcarskich. W przypadku aplikowania na uczelnie zlokalizowane poza Szwajcarią, uczniowie mogą liczyć na konsultantów, którzy pomogą dokonać właściwego wyboru biorąc pod uwagę zainteresowania, ambicje i wyniki w nauce danego ucznia. Konsultanci pomagają uczniom przejść przez cały proces aplikacyjny.

 

 

 

 

Życie i nauka w Lemanii

 

 

 

Atmosfera na zajęciach

 

Program nauczania został opracowany w taki sposób, aby umożliwić nauczycielom i uczniom osiągnięcie jak najlepszych wyników. Jedną z niewątpliwych zalet nauki w Lozannie jest możliwość spotykania się z nauczycielami poza salą lekcyjną.
Lemania College w Lozannie to szkoła aktywna, stwarzająca uczniom wiele okazji do podejmowania wyzwań. Nauczyciele korzystają z wielu technik i stylów nauczania, np. sesje z użyciem interaktywnych tablic, konwersacje w ramach nauki języka obcego, debaty i dyskusje prowadzone przez nauczyciela.
W szkole Lemania w Lozannie są wykorzystywane nowoczesne technologie: szkoła wypożycza iPada każdemu uczniowi, dzięki któremu będzie mógł w pełni wykorzystać czas spędzony na zajęciach.
W Lemania College duży nacisk kładziony jest na rozwój potencjału każdego ucznia poprzez podkreślanie jak ważne jest poznanie stylu życia lokalnych społeczności i uczniów, przyjeżdżających do szkoły z całego świata. Niektórzy uczniowie urodzili się w Lozannie, Genewie czy Zurychu, część przyjechała z innych regionów Szwajcarii, inni pochodzą z zagranicy.
Uczniowie biorą udział w wielu zajęciach dodatkowych, również w trakcie weekendów, takich jak zajęcia sportowe i artystyczne, wykłady, zajęcia rekreacyjne.

Niezwykła kombinacja doświadczeń studentów z różnych krajów i nauczycieli oraz duży wybór oferowanych przez szkołę programów, gwarantuje różnorodność w trakcie zajęć.

 

 

 

Unikatowe warunki do nauki

 

Szkoła Lemania College jest zlokalizowana w centrum Lozanny, stolicy olimpijskiej, zaledwie kilka minut od Jeziora Genewskiego i kulturalnego centrum miasta. Tak niezwykłe położenie szkoły pozwoliło również na stworzenie kampusu w mieście, gdzie uczy się i przebywa ponad 400 uczniów w wieku od 12 do 20 lat.

Szkoła oferuje zakwaterowanie w akademikach (przez 7 dni w tygodniu), 47 sal lekcyjnych, Centrum Interaktywne i laboratorium naukowe. Szczególną uwagę poświęcono na wprowadzenie nowoczesnych technologii do sal lekcyjnych- nowoczesny sprzęt jest regularnie aktualizowany. W Centrum Interaktywnym uczniowie mogą korzystać z książek (encyklopedie, słowniki, literatura klasyczna, najnowsze wydania książek etc. ), czasopism i internetowych baz danych, które pozwalają znaleźć informacje z wybranej dziedziny. Dostępne są tu również multimedialne pomoce naukowe.

Laboratorium naukowe jest wyposażone w urządzenia, które pozwalają analizować wyniki eksperymentów bezpośrednio na IPadach oraz wyświetlać je na dużym ekranie.

 

 

 

 

Akademiki

 

Lemania College w Lozannie kładzie nacisk na stworzenie rodzinnej atmosfery w miejscu, w którym zakwaterowani są uczniowie, tak by czuli się wygodnie i bezpiecznie. Pokoje w akademikach, często dzielone przez uczniów różnych narodowości, to niezwykłe doświadczenie rozwijające tolerancję i otwartość na inne kultury.

Uczniowie zakwaterowani w akademikach uczą się odpowiedzialności i efektywnego spędzania czasu. Akademiki są podzielone według płci i wieku uczniów i są w pełni nadzorowane przez pracowników szkoły, którzy zawsze służą pomocą. Codziennie do akademików przyjeżdżają nowi uczniowie,w tym także w weekendy. Uczniowie mogą wybrać opcję zakwaterowania tylko w weekendy.

 

Pokoje w akademikach są przestronne i wygodne, z widokiem na Jezioro Genewskie lub Alpy. Uczniowie dzielą pokój z osobą z innego kraju, dostępne są również pokoje jednoosobowe.

Rodzinna atmosfera szkoły sprawia, że nawet uczniowie przyjeżdżający w środku semestru, szybko nawiążą nowe przyjaźnie.

Po lekcjach w szkole odbywają się zajęcia dodatkowe. Uczniowie są zachęcani do udziału w wieczornych lub weekendowych zajęciach i wycieczkach.

Zakwaterowanie w akademikach umożliwia również dostęp do wielu nowoczesnych udogodnień, obiektów sportowych i rekreacyjnych, zwłaszcza uczniom pozostającym w akademiku również w weekendy.

 

 

Program IB (matura międzynarodowa) w szkole Lemania College w Lozannie

 

Lemania College w Lozannie przyjmuje zgłoszenia od uczniów, którzy ukończyli 9 lat nauki w szkole, w tym kilka lat nauki języka angielskiego i matematyki. Każde zgłoszenie jest analizowane indywidualnie. Po egzaminach i przyjęciu zgłoszenia, uczniowie mogą wybrać pomiędzy rocznym programem przygotowawczym (Preparatory Class) lub dwuletnim programem matury międzynarodowej ( International Baccalaureate (IB) Diploma Programme).

 

Program przygotowawczy skupia się na podstawowych umiejętnościach z zakresu czterech przedmiotów: matematyki, angielskiego, francuskiego i informatyki. Strategia nauczania jest oparta na pracy na zajęciach, dzięki czemu uczniowie mogą cały czas liczyć na wsparcie i efektywnie rozwijać kluczowe kompetencje.

 

Program IB stanowi podstawę przygotowania do egzaminów na studia oraz do wejścia na rynek pracy. Uczniowie mogą wybrać różne profile nauczania, skupiając się na językach, przedmiotach ścisłych czy ekonomicznych.

Nauczyciele w trakcie zajęć korzystają z narzędzi internetowych: każdy punkt programu nauczania jest monitorowany w czasie rzeczywistym, dzięki czemu warunki do nauki są optymalne przez cały czas trwania programu.

 

Wybór przedmiotów

Aby zapewnić jak najlepsze przygotowanie do studiów, szkoła Lemania College opracowała duży wybór przedmiotów, które są co roku uaktualniane zgodnie z wymaganiami uczelni.

 

Opcje programu

1. Uczniowie chcący pracować w sektorze zarządzania w hotelarstwie

Przedmioty są dobrane pod kątem kluczowych umiejętności, przydatnych na studiach z zakresu hotelarstwa, takie jak umiejętność komunikacji, wykorzystanie informatyki w turystyce, praca nad projektami.

 

2. Uczniowie aplikujący na szwajcarskie uniwersytety

Lemania oferuje różne kombinacje przedmiotów uczniom, którzy chcą dostać się na szwajcarskie uniwersytety. Rekomendowany jest język francuski (jako język obcy) w przypadku aplikowania na uniwersytet w Genewie, Lozannie, Fribourgu lub Neuchâtel.

 

4. Uczniowie nieanglojęzyczni

Uczniowie nieanglojęzyczni mogą wybrać ich język ojczysty jako pierwszy język. W zależności od poziomu znajomości angielskiego, drugim językiem może być francuski lub angielski. Wszystkie inne przedmioty są nauczane w języku angielskim.

 

Aby przystąpić do programu IB, należy spełnić następujące wymagania:

 

  • spełniać niżej wymienione wymagania edukacyjne

  • zgadzać się z wartościami i misją Lemania College

  • uzyskać odpowiednie dokumenty wizowe i pozwolenia

  • mieć co najmniej 16 lat w momencie przystępowania do programu (w szczególnych wypadkach wiek może być niższy; warunek ten nie dotyczy programu Preparatory Class)

Wymagania edukacyjne (nie dotyczą programu Preparatory Class) :

  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B1)

  • przerobiony zakres materiału z matematyki musi spełniać wymagania określone przez Lemania College w Lozannie

 

Procedura aplikacyjna

 

Procedura aplikacyjna opiera się nie tylko na ocenie wyników w nauce danego ucznia, ale również na analizie indywidualnych potrzeb, tak aby zapewnić najlepsze możliwe efekty nauki.

 

Przed ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia ucznia, należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku braku niektórych dokumentów, należy poinformować szkołę kiedy taki brak zostanie uzupełniony.

Niezbędne są rekomendacje nauczycieli, które potwierdzają, że uczeń jest pracowity, uważny i będzie w stanie spełnić wymogi stawiane uczącym się w Lemania College.

Etap 1: Wstępna rejestracja

Etap 2: Potwierdzenie i złożenie dokumentów

Etap 3: Rozmowy kwalifikacyjne i przyjęcie ucznia