szukaj kursów / obozów

System edukacji w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii dzieci rozpoczynają naukę w szkole w wieku pięciu lat. Nauka składa się z czterech etapów:
1. Junior/Primary School (przez 6 lat),

2. Secondary School (przez 5 lat),

3. Further Education (2 lata) - kończy się maturą A Level lub IB

4. Higher Education (studia wyższe).

 

W wieku 11 lat większość uczniów kończy Primary School i kontynuuje naukę w secondary school.
Nauka na tych etapach jest podzielona na cztery stopnie, z których każdy kończy się egzaminem. Dzieci zdają je w wieku 7, 11, 14 i 16 lat. Ostatni z tych egzaminów to GCSE (General Certificate of Secondary Education), istotny zwłaszcza dla tych uczniów, którzy chcą kontynuować naukę i zdawać maturę (A Level lub maturę międzynarodową IB (International Baccalaureate). System nauczania zmierza do specjalizacji przedmiotów w kolejnych latach nauki.

 

W Primary School obowiązuje ogólny program nauczania obejmujący 12-15 przedmiotów. W Secondary School, przez pierwsze 3 lata obowiązuję program składający się z 10-12 przedmiotów; przez 2 ostatnie lata liczba przedmiotów zostaje zredukowana do 9. Obowiązek szkolny obejmuje młodzież do 16 roku życia. Dalszą naukę młodzież może kontynuować przez kolejne 2 lata (Further Education), które mają być przygotowaniem do wstępu na uniwersytet.
Egzaminy maturalne (A Level – najczęściej są to 3 lub 4 przedmioty) są jednocześnie egzaminami ukończenia szkoły średniej i egzaminami wstępnymi na uniwersytet.

 

 

 

ROK NAUKI 1-9

Przedmioty główne: English, Mathematics, Science
Przedmioty dodatkowe: Art, Drama, Design & Technology, Computers, Foreign Language, Geography, History, Music, Physical, Education Technology

 

 

ROK NAUKI 10 i 11: program GCSE z dziewięcioma przedmiotami

Przedmioty główne: English, Mathematics, Science
Przedmioty dodatkowe:
Art & Design, Business Studies, Latin, Greek, Drama, Economics, French, German, Spanish, Geography, History, Information Technology, Music, Sports, Science, Religious Studies, Physical Education

 

 

 

ROK NAUKI 12: program AS Level

4 przedmioty do wyboru z listy: Art & Design, Biology, Business Studies, Chemistry, Latin & Greek, Design & Technology, Drama, Economics, English Literature, French, Geography, German, History, Information Technology, Mathematics, Music, Physical Education, Physics, Russian, Religious Studies, Sports Science, Spanish

 

 

ROK NAUKI 13: program A Level

 

Uczniowie kontynuują naukę 3 z wybranych w roku dwunastym 4 przedmiotów. Na podstawie wyników egzaminów A Level uczniowie przyjmowani są na brytjskie uczelnie wyższe.


*UWAGA: Nie jest możliwe rozpoczęcie nauki w brytyjskiej szkole od roku 11 i 13.
Ważne:
Żadna szkoła nie oferuje wszystkich wymienionych przedmiotów – szkoły oferują średnio 15 – 18 przedmiotów dodatkowych. Dobór szkoły następuje na podstwie zadeklarowanych zainteresowań ucznia i wybranych przedmiotów.