szukaj kursów / obozów

Informacje dodatkowe

 

Książki: HSI zapewnia książki do maksymalnie 6 przedmiotów. HSI nie zapewnia zeszytów, słowników, materiałów wymaganych na zajęciach, dzienniczków, ćwiczeniówek, lektur, materiałów z wcześniejszych egzaminów (czasem są wymagane do powtórek materiału) i materiałów egzaminacyjnych. Za książki zgubione oraz dodatkowo wymagane podręczniki opłatę ponosi uczeń. Podręczniki są dostarczana maksymalnie do 2 miesięcy od rozpoczęcia nauki.

 

Transfery w terminach wyznaczonych przez HSI: transfer z i na lotnisko w dni wyznaczone przez HSI wliczony jest w cenę programu. Transfery mogą odbywać się samochodem, pociągiem lub autobusem, w przypadku gdy rodzina goszcząca nie może odebrać lub odwieźć uczestnika w wyznaczonym dniu. Przedstawiciel HSI lub wskazany przez HSI kierowca będzie oczekiwał studenta na lotnisku w Dublinie.

 

Transfery poza wyznaczonym terminem: HSI nie może zagwarantować organizacji transferów z i na lotnisko w innych terminach niż te wskazane przez HSI. Studenci będą musieli zorganizować dojazd z lotniska do szkoły lub do rodziny goszczącej we własnym zakresie. Po rozpoczęciu roku szkolnego i przed jego oficjalnym zakończeniem, kadra HSI zaangażowana jest w monitorowanie i nadzorowanie prawidłowego przebiegu programu i nie dysponuje czasem na organizowanie indywidualnych transferów dla poszczególnych uczestników. HSI może w takim przypadku zamówić taksówkę na koszt uczestnika.

 

Inne transfery: HSI może zorganizować transfery (np. zarezerwować taksówkę) na i z lotniska w przypadku wyjazdów na przerwy świąteczne (Boże Narodzenie, Wielkanoc). Opłatę za dodatkowy transfer ponosi uczestnik (około 80 Euro za przejazd). W przypadku przylotu lub wylot w późnych godzinach wieczornych lub wczesnych porannych, konieczne będzie poniesie dodatkowych kosztów transferu.

 

Zakwaterowanie: Na koszt zakwaterowania, który obejmuje program, składa się średni koszt zakwaterowania studenta uczestniczącego w wybranym programie. Średni koszt oparty jest na ogólnym koszcie zakwaterowania wszystkich studentów w terminie od oficjalnego rozpoczęcia do zakończenia semestru/roku szkolnego. Każdego roku niektórzy studenci rozpoczynają naukę po, a kończą przed wyznaczonymi oficjalnymi datami, co również uwzględniane jest w kalkulowaniu kosztu zakwaterowania dla indywidualnego uczestnika. W związku z tym, HSI nie udziela zniżek studentom, którzy rozpoczynają naukę w terminie późniejszym, ani nie przyznaje zwrotów studentom, którzy wyjeżdżają wcześniej.

 

Jeśli uczestnik chce skorzystać z zakwaterowania w okresie świąt Bożego Narodzenia, powinien poinformować o tym przy rejestracji na dany program. HSI postara się znaleźć rodzinę goszczącą, która przyjmie ucznia również na okres świąteczny, jednak nie zawsze jest to możliwe- w niektórych przypadkach, uczniowie muszą przenieść się na okres świąteczny do innej rodziny. Cena zakwaterowania na cały okres świąt Bożego Narodzenia wynosi 800 Euro. W przypadku nie poinformowania HSI o konieczności zorganizowania zakwaterowania na okres świąteczny w trakcie zapisywania się na program, usługa może być w późniejszym czasie niedostępna.

 

 

 

Wcześniejszy przyjazd/późniejszy wyjazd: dla studentów, którzy przyjadą przed oficjalną datą rozpoczęcia programu lub wyjadą później niż oficjalna data zakończenia programu, koszt dodatkowego noclegu wynosi 55 Euro za noc.

 

Daty rozpoczęcia/zakończenia programu: zw względu na to, że szkoły w Irlandii ustalają swój plan roczny niedługo przed rozpoczęciem semestru, HSI jest zobowiązane do podania przybliżonego terminu rozpoczęcia i zakończenia nauki. Kilka pierwszych dni w nowym roku szkolnym to czas przeznaczony na planowanie, studenci zagraniczni mogą mieć trudności z odnalezieniem się w tym nieco chaotycznym okresie- w związku z tym, HSI radzi studentom z zagranicy przyjechać 2-3 dni po rozpoczęciu semestru.

Szkoły z akademikami bardziej restrykcyjnie określają daty rozpoczęcia i zakończenia nauki, HSI poinformuje ucznia o datach niezwłocznie po otrzymaniu kalendarza zajęć od szkoły.

 

Koszty dodatkowe: Uczestnicy ponoszą koszty wszystkich dodatkowych materiałów, usług, wycieczek itp., które zostaną zapewnione lub zorganizowane przez szkołę lub HSI podczas semestru/roku szkolnego. Szkoły z akademikiem uwzględniają wszystkie dodatkowe koszty na rachunku studenta, które sumowane są pod koniec semestru (z wyjątkiem ostatniego semestru, kiedy rachunek wystawiany jest w lipcu lub sierpniu). HSI nie ponosi odpowiedzialności za wydatki studenta przekraczające założony limit.

Jeśli szkoła nakłada dodatkowe opłaty na studenta z zagranicy, zostaną one podane jako koszty dodatkowe. Jeśli HSI wie o takich opłatach z dużym wyprzedzeniem, są one wliczane w koszt programu. Standardowe opłaty nie obejmują opłat dodatkowych wymaganych przez szkoły np. kosztów ubezpieczenia.

 

 

 

Depozyt na koszty dodatkowe (tzw. sundry money): HSI pobiera od każdego studenta depozyt na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z realizacją programu nauczania (materiały do nauki, wycieczki itp.), aby uniknąć pobierania lub zwrotu dodatkowych kosztów od uczestników po zakończeniu semestru. Wysokość depozytu wynosi:

300 Euro – szkoła średnia bezpłatna

600 Euro- elitarna szkoła średnia płatna

900-2000 Euro- szkoła średnia z akademikiem

 

Koszty zostaną podsumowane na rachunku wystawionym dla każdego studenta pod koniec każdego semestru. Jeżeli przekroczona zostanie kwota wyższa niż 50 % kwoty depozytu, wówczas konieczna będzie dopłata do depozytu. Niewykorzystany depozyt zostanie zwrócony po zakończeniu nauki/programu. Depozyt może również zostać wykorzystany przez HSI na nieprzewidziane wydatki. Kwota depozytu nie może zostać wykorzystana przez studenta jako kieszonkowe. Po podliczeniu wszystkich dodatkowych kosztów, nadpłata depozytu zostanie zwrócona po zakończeniu roku szkolnego (lipiec lub sierpień).

 

Pralnia w akademiku: HSI pokrywa koszty korzystania z pralni. Opłaty za czyszczenie, naprawy odzieży itp. nie są pokrywane przez HSI.

 

Koszty programu Transition Year: większość szkół w trakcie programu Transition Year pobiera dodatkowe opłaty. W zależności od szkoły, wynoszą one od 350 do 2000 Euro rocznie. Wstępna opłata na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 350 Euro będzie dodana do ceny programu. Ostateczna kwota zostanie dodana do rachunku ucznia po otrzymaniu informacji od szkoły.

 

Matura międzynarodowa (IB Programme)- niektóre szkoły oferują możliwość zdawania matury międzynarodowej jako alternatywę dla egzaminów w irlandzkich szkołach. Dodatkowa opłata egzaminacyjna będzie doliczona do rachunku ucznia zdającego maturę międzynarodową.

 

Mundurek: standardowy mundurek zapewniany przez HSI zawiera: sweter, spodnie/spódniczkę, krawat, 2 koszule/bluzki, inne standardowo wymagane przez szkołę elementy mundurku.

Jeżeli szkoła nie wymaga, aby mundurek miał specjalną naszywkę , uczeń musi zapewnić sobie mundurek na własną rękę. Informacja na ten temat podana jest w opisie wymagań szkoły, który jest wysyłany do uczniów na przełomie lipca i sierpnia. Za zgubienie, zniszczenie lub dodatkowe elementy mundurka odpowiedzialność ponosi uczeń. HSI nie ponosi kosztów zmiany mundurka.

 

Odzież sportowa: odzież wymagana na zajęcia sportowe nie jest zapewniana przez HSI. Jeśli szkoła wymaga odpowiedniego stroju sportowego, uczeń musi zakupić taki strój po przyjeździe do szkoły- HSI może dokonać opłaty i potrącić ją z depozytu. Informacje o stroju sportowym są zawarte w opisie wymagań szkoły.

 

 

Wysokość potencjalnych opłat dodatkowych ponoszonych przez ucznia:

 

zakwaterowanie u rodziny goszczącej w okresie świąt Bożego Narodzenia – 800 Euro

wcześniejszy przyjazd/wyjazd – 55 Euro/noc

dodatkowy weekend/zakwaterowanie w trakcie przerw międzysemestralnych – 55 Euro/noc plus transfer

transfer w weekendy/w trakcie przerw międzysemestralnych – 40/80 Euro (w zależności od kilometrów)

przyjazd/wyjazd w terminach nie wyznaczonych przez szkołę – ok. 80 Euro

dodatkowe transfery – ok. 80 Euro

program Transition Year- 350-2000 Euro (w zależności od szkoły)

Program IB (matura międzynarodowa)- ok. 1850 Euro (w oparciu o ceny w szkole St Andrews)

depozyt na koszty dodatkowe (sundry money)- 100-300 Euro rocznie