szukaj kursów / obozów

Opieka i bezpieczeństwo

 

 

Rola Doradcy Studenta (Student Advisor)

 

 

Nadzór i monitorowanie

 

Od momentu rozpoczęcia programu do jego zakończenia, każdemu uczestnikowi programu przydzielony zostaje konsultant tzw. Doradca Studenta (Student Advisor), który jest dla uczestnika osobą pierwszego kontaktu. Doradcy są wykwalifikowanymi profesjonalistami, którzy współpracują ze szkoła i lokalnymi rodzinami goszczącymi w celu zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju.

 

 

Opieka (Guardianship) i numer alarmowy

 

HSI zapewnia opiekę Guardiana każdemu uczniowi w trakcie pobytu i nauki w Irlandii. Opieka obejmuje udzielanie wsparcia uczniowi w każdym momencie, w którym go potrzebuje. Jest to możliwe dzięki linii alarmowej działającej przez całą dobę 365 dni w roku.

Opiekunowie uczestniczą również w zebraniach, zastępując rodziców oraz w innych czynnościach wymagających obecności rodziców.

 

Raporty

 

Poza utrzymywaniem stałego kontaktu z uczniem, rodziną goszczącą i szkołą, doradca studenta osobiście odwiedza ucznia w szkole raz w miesiącu oraz spotyka się z uczniem u rodziny goszczącej. Jeśli jest to konieczne, działa w imieniu ucznia w celu rozwiązania problemów w szkole lub rodzinie goszczącej. Pod koniec każdego miesiąca, doradca sporządza raport z postępów ucznia i przekazuje go rodzicom. Raport zawiera szczegóły dotyczą rozwoju ucznia w zakresie nauki (w tym języków) oraz stosunków z innymi uczniami i nauczycielami.