szukaj kursów / obozów

System edukacji w Irlandii

 

System edukacji w Irlandii

 

System szkół średnich w Irlandii obejmuje dwa cykle nauki- uczniowie w wieku od 12 do 15 lat (Juniors) oraz uczniowie w wieku od 15 do 18 (Seniors). Cykl dla Juniorów obejmuje program nauczania ogólnego, w trakcie którego uczniowie pogłębiają wiedzę ogólną z zakresu wielu przedmiotów. Seniorzy zdobywają bardziej wyspecjalizowaną wiedzę, która pozwoli im przygotować się do dalszej edukacji i wybrać odpowiednią ścieżkę kariery.

 

Uczniowie szkoły średniej przystępują do dwóch egzaminów państwowych- Junior Certificate na koniec trzyletniego cyklu nauki oraz Leaving Certificate na koniec trzyletniego Senior Cycle. Egzamin Leaving Certificate jest równocześnie egzaminem końcowym oraz wstępnym, który umożliwia aplikowanie na studia w Irlandii i Wielkiej Brytanii.

 

Pierwszy rok cyklu nauczania Seniorów to tzw. program Transition Year, a jego celem jest promowanie rozwoju osobistego, umiejętności społecznych, edukacyjnych i zawodowych, co umożliwia przygotowanie uczniów do niezależnego i odpowiedzialnego życia w świecie dorosłych. Program ten łączy naukę praktycznych umiejętności przydatnych w codziennym życiu z przygotowaniem akademickim do dalszej edukacji. W ostatnich dwóch latach nauki w szkole średniej uczniowie skupiają się na przygotowaniu do egzaminu Leaving Certificate.

 

 

Uczniowie wybierają 6-7 przedmiotów (uniwersytety wymagają co najmniej 6 przedmiotów). Wszystkie przedmioty podzielone są na etapy zaawansowania- zazwyczaj dwa, czasem trzy.

 

Uwaga: żadna ze szkół średnich nie ma w swoim programie wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów, zazwyczaj oferują one od 15 do 18 przedmiotów. Uczniowie mogą również przystąpić do egzaminu z 16 różnych języków nowożytnych, które nie zostały wymienione w tabeli.