szukaj kursów / obozów

Szkoły

Jak wybrać idealną szkołę?

 

Wyboru szkoły i jej lokalizacji dokonuje HSI biorąc pod uwagę dostępność wolnych miejsc, wszystkie informacje o uczniu, zainteresowania, wybór przedmiotów oraz preferencje ucznia określone w zgłoszeniu.

Kadra HSI posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu pobytu zagranicznych studentów w brytyjskich szkołach. Z uwagi na to doświadczenie HSI posiada najlepsze kwalifikacje co do odpowiedniego wyboru szkoły indywidualnie dla każdego ucznia. HSI nie może zagwarantować miejsca w wybranej przez ucznia lub rodziców szkole. Przy wyborze szkoły HSI kieruje się preferencjami ucznia, określonymi w formularzu aplikacyjnym.

 

Isnieje inna droga aplikacyjna. Można samodzielnie wybrać szkołę,  złożyć dokumenty (np. za naszym pośrednictwem) wraz z opłatą rezerwacyjną szkoły, która nie jest zwracana jeżeli uczeń nie przejdzie wstępnej selekcji.

 

Czy można dokonać wyboru przedmiotów?

 

Nie wszystkie szkoły oferują te same przedmioty. HSI dokonuje wyboru odpowiedniej szkoły biorąc pod uwagę przedmioty, których kandydat uczył się w poprzedniej szkole oraz te, których naukę chciałby podjąć. Wybór przedmiotów można również zmienić po przyjeździe do szkoły. W przypadku, gdy kandydat chce uczyć się wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, należy zaznaczyć wybór w formularzu zgłoszeniowym.

 

 

 

 

1. Szkoły Prywatne

Prywatne szkoły są utrzymywane przez osoby lub instytucje prywatne i nie otrzymują dofinansowania rządowego. Podlegają inspekcjom przeprowadzanym przez brytyjskie organy rządowe, otrzymują również akredytacje różnych organizacji, np. Independent Joint Schools Council. Szkoły oferują wysoki poziom nauczania oraz pozwalają uczniom poznać tradycje edukacji brytyjskiej, słynne na całym świecie.

Wśród nich funkcjonują szkoły dzienne, które dla uczniów zagranicznych w wieku +16 lat oferują zakwaterowanie u brytyjskich rodzin goszczących oraz szkoły z internatem/akademikiem dla dzieci w wieku 11-18 lat.

Szkoły prywatne oferują również dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zagranicznych w trakcie roku szkolnego oraz tygodniowe/dwutygodniowe programy wakacyjne, które przygotowują pod względem językowych uczniów zagranicznych przed rozpoczęciem zajęć w szkole.

 

 

 

 

2. Publiczne szkoły dzienne

Publiczny college jest bezpośrednio dotowany przez Rząd i podlega inspekcjom rządowym. Są to szkoły dzienne koedukacyjne dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat.

 

3. Publiczne szkoły z akademikiem
Szkoły publiczne z akademikami są bezpośrednio dotowane przez Rząd i podlegają inspekcjom rządowym w zakresie jakości nauczania i udogodnień na terenie szkoły.